Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w Części XII POPCORN I OPAKOWANIA

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w Części XII POPCORN I OPAKOWANIA

informacja

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa artykułów żywnościowych w 2022 roku dla Miejskiego Centrum Kultury w Płonsku”.

Informacja Zamawiającego o unieważnieniu czynności wyboru naj korzystniejszej oferty w Części XII POPCORN I OPAKOWANIA zobacz