Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Płoński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Witamy

w Płońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Płoński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Powstał w październiku 2004 roku przy Miejskim Centrum Kultury w Płońsku. Jest adresowany do ludzi, którzy nie pracując już zawodowo, mają potrzebę realizacji swoich zainteresowań i pasji, wzbogacania wiedzy i umiejętności. Program nauki obejmuje wykłady, warsztaty manualne, krawieckie, plastyczne, zajęcia ruchowe.
Wykłady prowadzą naukowcy, pracownicy wyższych uczelni, lekarze, poeci, podróżnicy, pracownicy administracji publicznej, dokumentaliści oraz znane osoby ze środowisk twórczych. Realizowane są m. in. wykłady z  medycyny, historii sztuki, muzyki, geografii, historii, dietetyki, psychologii, literatury.

Dodatkowo dla słuchaczy organizowane są seanse filmowe, wycieczki, wyjazdy do teatru.

Możliwości

Słuchacze Płońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są uczestnikami wielu imprez organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, są otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje działań.

Pierwszy wykład dla słuchaczy Płońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wygłosił Wojciech Siemion. W kolejnych latach na inauguracji i zakończeniu roku akademickiego gościliśmy między innymi: Ernesta Brylla, Grażynę Barszczewską, Teresę Lipowską , Małgorzatę Niezabitowską, Jerzego Zelnika, Tomasza Stockingera, Jacka Borkowskiego.

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku sprawuje opiekę merytoryczną i finansową nad PUTW. Działalność Płońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z ramienia Miejskiego Centrum Kultury koordynuje Jolanta Marzęcka – Zastępca Dyrektora MCK.