Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Sala wielofunkcyjna

Witamy

na sali wielofunkcyjnej

Sala o łącznej powierzchni 162 m2, z możliwością podziału na 2 mniejsze o powierzchni 85 m2 i 77m2. Nadaje się do prowadzenia zajęć z tańca, aerobiku, zajęć teatralnych a także spotkań, szkoleń, konferencji.

Wynajem sali za 1 godzinę (na spotkania, szkolenia)

100,00 zł + VAT (w przypadku 1/2 Sali – 50,00 zł + VAT)

Wynajem na zajęcia artystyczne (m.in.: taniec, teatr) za 1 godzinę

25,00 zł + VAT

Wynajem na szkolenia doskonalące, warsztaty taneczne za 1 godzinę*

30,00 zł + VAT

Wynajem dla jednostek miejskich, instytucji gminnych i powiatowych, organizacji pozarządowych i szkół

od 50,00 zł + VAT na częściowe pokrycie kosztów przygotowania, eksploatacji i obsługi sali

Dodatkowe warunki:

  1. Cena nie obejmuje dodatkowych usług, takich jak : oświetlenie, nagłośnienie, bileter, dystrybucja i sprzedaż biletów itp.
  2. Szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk, mogą skorzystać raz w roku nieodpłatnie z pomieszczeń MCK
  3. W szczególnych przypadkach, za zgodą Burmistrza Miasta, wynikających np.: z rodzaju imprezy, celu wykorzystania, pomieszczenia MCK w Płońsku mogą być czasowo udostępnianie nieodpłatnie, w szczególności na potrzeby organu założycielskiego, czy dla realizacji celów zgodnych z celami działania MCK w Płońsku

Kontakt: Jolanta Marzęcka, tel. 604 285 367,
e-mail:
 dzialimprez@mckplonsk.pl