Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Sala widowiskowo-kinowa

Witamy

na sali widowiskowo - kinowej

Sala widowiskowo – kinowa o pow. 233 m2, balkon o pow. 81 m2. Posiada 308 miejsc (224 na dole + 84 na balkonie). Scena ma powierzchnię 126 m2 i jest wyposażona w profesjonalny zestaw oświetlenia scenicznego oraz profesjonalne nagłośnienie.

Za jeden spektakl o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży

- za drugi spektakl

- za każdy kolejny spektakl

600,00 zł + VAT

450,00 zł + VAT

350,00 zł + VAT

Za spektakl, koncert o charakterze komercyjnym dla dorosłych

od 1.000,00 zł – 2.000,00 zł + VAT

Wynajem na różnego rodzaju niebiletowane spotkania

od 200,00 zł – 600,00 zł/za godzinę + VAT

Wynajem dla jednostek miejskich, instytucji gminnych, powiatowych, organizacji pozarządowych i szkół

od 100,00 zł + VAT na częściowe pokrycie kosztów przygotowania, eksploatacji i obsługi sali

Dodatkowe warunki:

  1. Cena nie obejmuje dodatkowych usług, takich jak : oświetlenie, nagłośnienie, bileter, dystrybucja i sprzedaż biletów itp.
  2. Szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk, mogą skorzystać raz w roku nieodpłatnie z pomieszczeń MCK
  3. W szczególnych przypadkach, za zgodą Burmistrza Miasta, wynikających np.: z rodzaju imprezy, celu wykorzystania, pomieszczenia MCK w Płońsku mogą być czasowo udostępnianie nieodpłatnie, w szczególności na potrzeby organu założycielskiego, czy dla realizacji celów zgodnych z celami działania MCK w Płońsku

Zasady najmu sali widowiskowo-kinowej w okresie COVID-19

Za jeden spektakl o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży

- za drugi spektakl

- za każdy kolejny spektakl

400,00 zł + VAT

300,00 zł + VAT

200,00 zł + VAT

Powyższe stawki obowiązują w przypadku wykorzystania 50% sali. W razie zmian przepisów stawki mogą ulec zmianie.

Kontakt: Jolanta Marzęcka, tel. 604 285 367,
e-mail:
 dzialimprez@mckplonsk.pl