Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Fundusze norweskie

Fundusze EOG i fundusze norweskie


Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej
i sprzyjającej integracji społecznej.


Nowy wymiar kultury w Płońsku

Powstanie Muzeum Ziemi Płońskiej w dawnym budynku dworca kolejowego oraz obserwatorium astronomicznego i planetarium w zabytkowej wieży ciśnień to główne zadania do realizacji w ramach projektu zatytułowanego „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku”. Ale nie tylko. Nowa przestrzeń umożliwi rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej w mieście oraz wyrówna szanse w dostępie do kultury dla wszystkich mieszkańców Płońska. Projekt zostanie zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Kultura” Działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”

Wartość projektu: 7 593 802,00 zł
Dofinansowanie: 6 454 731,70 zł ( 85% środki MF EOG, 15% środki MKDNiS) 
Okres realizacji projektu: I kwartał 2021 – I kwartał 2024

Projekt „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” realizowany jest przez Gminę Miasto Płońsk w partnerstwie z Miejskim Centrum Kultury w Płońsku oraz University College for Green Development z Bryne w Norwegii.

Celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy Płońska poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz zasobów społecznych, profesjonalizacja kadry zarządzającej w sektorze kultury oraz dziedzictwa kulturowego, promocja różnorodności kulturowej oraz wyrównywanie szans w dostępie do kultury.

 

Remont i przebudowa zabytkowych budynków dawnego dworca PKP i wieży ciśnień to niejedyne zadania w ramach projektu. Równie ważnym elementem będą wydarzenia kulturalno-edukacyjne: plenery malarskie, specjalne edycje Festiwalu Teatrów Lalkowych i Ulicznych „Calineczka” oraz Festiwalu Kultury Żydowskiej, Jarmark św. Michała Archanioła, koncerty, kino pod gwiazdami, obserwacje nieba, wydarzenia promujące obserwatorium i planetarium astronomiczne. Poza tym w ramach projektu odbędą się szkolenia służące profesjonalizacji kadry w sektorze kultury i nie tylko.

Dzięki realizacji projektu to urokliwe miejsce, o którym z sentymentem myśli wielu płońszczan, odzyska dawny blask i zatętni na nowo życiem.

Blisko 1000 m2 nowej powierzchni użytkowej w budynkach oraz ponad 3500 m2 zagospodarowanych terenów wokół nich na potrzeby kultury i edukacji pozwoli w przyszłości na realizację nowych działań w mieście, z których skorzystają nie tylko płońszczanie: wystawy stałe i czasowe, lekcje muzealne, lekcje historii lokalnej i regionalnej, warsztaty i spotkania międzypokoleniowe dotyczące historii lokalnej, pokazy i seanse w planetarium, obserwacje astronomiczne, lekcje i wykłady astronomiczne, warsztaty astronomiczne, plenerowe pokazy nieba, kulturalno-edukacyjne działania animacyjne.

Lider Projektu

Partnerzy projektu                                   

Gmina Miasto Płońsk

Fundusze norweskie

Co ciekawego się u nas dzieje 🙂