Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

obrazek wyróżniający

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych w 2021 r. dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zobacz