Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

0x0

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa artykułów żywnościowych w 2022 roku dla Miejskiego Centrum Kultury w Płonsku”.

Informacja z otwarcia ofertzobacz