Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Międzynarodowy Konkurs Poetycki ,,O Laur Sarbiewskiego” 2023 w wersji polskiej i łacińskiej

Międzynarodowy Konkurs Poetycki ,,O Laur Sarbiewskiego” 2023 w wersji polskiej i łacińskiej

strona konkurs sarbiewskiego

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, Academia Europaea Sarbieviana, Związek Literatów na Mazowszu oraz Stowarzyszenie Latinitati Vivae Provehendae Associatio ogłaszają 18. edycję konkursu poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Inauguracji XVIII Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego.
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: poezji w języku polskim związanej z postacią i twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i poezji w języku łacińskim. Warunkiem uczestnictwa w przypadku wierszy pisanych w języku polskim jest nadsyłanie na adres Miejskiego Centrum Kultury maszynopisu trzech utworów poetyckich, nigdzie wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych, w trzech egzemplarzach, które muszą być związane tematycznie z postacią lub twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego lub jednoznacznie nawiązywać formą i treścią do jego twórczości. Dodatkowo, można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepszy zostanie nagrodzony wyróżnieniem specjalnym. Prace te należy nadesłać do 14 kwietnia 2023 /decyduje data stempla pocztowego/ z dopiskiem ,,O Laur Sarbiewskiego”.

Regulamin konkursu – zobacz

Międzynarodowy Konkurs Poetycki ,,O laur Sarbiewskiego” 2023 w wersji łacińskiej

Regulamin konkursu w wersji łacińskiej zobacz