Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Międzynarodowy Konkurs Poetycki ,,O Laur Sarbiewskiego” 2021

Międzynarodowy Konkurs Poetycki ,,O Laur Sarbiewskiego” 2021

okładka Sarbiewski konkurs poetycki

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, Academia Europaea Sarbieviana, Związek Literatów o/Ciechanów oraz Stowarzyszenie Latinitati Vivae Provehendae Associatio ogłaszają 16. edycję  konkursu poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, który rozpocznie się w Płońsku 14 maja 2021 r.
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: poezji w języku polskim związanej z postacią i twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i poezji w języku łacińskim. Warunkiem uczestnictwa w przypadku wierszy pisanych w języku polskim jest nadsyłanie na adres Miejskiego Centrum Kultury maszynopisu trzech utworów poetyckich, nigdzie wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych, w trzech egzemplarzach, które muszą być związane tematycznie z postacią lub twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego lub jednoznacznie nawiązywać formą i treścią do jego twórczości. Dodatkowo, można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepszy zostanie nagrodzony wyróżnieniem specjalnym. Prace te należy nadesłać do 21 kwietnia 2021 /decyduje data stempla pocztowego/ z dopiskiem ,,O Laur Sarbiewskiego”.
W języku łacińskim należy zgłosić 3 utwory, tematyka i struktura formalna utworów dowolna. Prace należy wysyłać drogą elektroniczną (jako załącznik zapisany w formacie DOC, zatytułowany wg schematu: kowalski.jan.doc) na adres: certamen.sarbievianum@gmail.com

Informujemy, że będą też oceniane te zestawy wierszy, które wpłynęły w ubiegłym roku na konkurs, który z uwagi na trwającą epidemię nie mógł się odbyć.

Regulamin konkursu zobacz 

Międzynarodowy Konkurs Poetycki ,,O laur Sarbiewskiego” 2021 w wersji łacińskiej

Regulamin konkursu w wersji łacińskiej  zobacz