Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Postęp prac – grudzień 2021- styczeń 2022

Postęp prac – grudzień 2021- styczeń 2022

2

Postęp prac:
– W budynku głównym trwają roboty wykończeniowe i instalacyjne. Zrealizowano prace związane z wykonaniem ogrzewania podłogowego. W toku są prace obejmujące instalacje wentylacji, teletechniczną oraz elektryczną.
– W budynku usługowym prowadzone są prace wykończeniowe, w tym tynkowanie.
– Trwają przygotowania do wykonania zagospodarowania dziedzińca między budynkami.

Inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych RPO WM 2014 – 2020.