Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Postęp prac – kwiecień 2021

Postęp prac – kwiecień 2021

2 (2)

,,Dom dobrej pamięci – renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat”.
Inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych RPO WM 2014 – 2020.

Postęp prac:
– W budynku głównym (muzeum) zrealizowane zostały roboty konstrukcyjne.
– Wykonano stropy oraz ściany wewnętrzne na wszystkich kondygnacjach, klatkę schodową oraz więźbę dachową. W budynku usługowym również zakończono prace dotyczące więźby.
– W najbliższym tygodniu Wykonawca będzie realizować prace dekarskie – pokrycie dachów blachą.
– w obu budynkach planowana jest realizacja prac instalacyjnych – sanitarnych i elektrycznych. Równolegle prowadzone będą roboty wykończeniowe.