Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Postęp prac – lipiec -wrzesień 2021

Postęp prac – lipiec -wrzesień 2021

kkk

Postęp prac:
– W budynku głównym muzeum prowadzone są prace wykończeniowe. Wykonywane są elewacje od strony Płockiej i Warszawskiej.
– W trakcie są roboty dotyczące instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji i urządzeń grzewczych oraz instalacji wentylacji.
– Równolegle realizowane są prace związane z instalacją elektryczną.
– W najbliższym czasie planowany jest montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Więcej zdjęć…

Inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych RPO WM 2014 – 2020.