Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Postęp prac listopad -grudzień 2022

Postęp prac listopad -grudzień 2022

DSC_4147

Inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych RPO WM 2014 – 2020