Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Postęp prac wrzesień -październik 2022

Postęp prac wrzesień -październik 2022

DSC_4150

Inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych RPO WM 2014 – 2020