Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Postęp prac – maj-czerwiec 2021

Postęp prac – maj-czerwiec 2021

0

Postęp prac:
– W budynku muzeum zrealizowano prace rozbiórkowe oraz roboty konstrukcyjne.
Wykonano elementy żelbetowe: stropy na wszystkich kondygnacjach oraz klatkę schodową.

– W budynku usługowym również zakończono prace konstrukcyjne w zakresie ścian, stropów i schodów.

– W obu budynkach wykonano więźby dachowe. Zrealizowano również prace dekarskie: deskowanie, izolacje, pokrycie blachą stalową.

– W muzeum prowadzone są prace instalacyjne sanitarne oraz roboty wykończeniowe, dotyczące m. in. elewacji. Elewacja południowa i zachodnia są już wykonane. Przy pozostałych elewcjach ustawiono rusztowania, trwa skuwanie starych tynków. Równolegle prowadzone są prace wewnątrz, murowane są ścianki działowe w piwnicy.

– W III kw. 2021 r. planowany jest montaż stolarki okiennej oraz rozpoczęcie prac instalacyjnych elektrycznych. Więcej zdjęć…

Inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych RPO WM 2014 – 2020.