Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Informacja

Informacja

Informacja-980x551

Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. Wykonanie projektu wykonawczego oraz produkcja i montaż wystawy – zakup środków trwałych i wyposażenia do budynku muzeum w ramach projektu „Dom dobrej pamięci – renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat”

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania :
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1ccc1299-15c9-4deb-96f2-e4644718eb07