Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Zrzut ekranu 2020-10-16 o 16.06.08

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: .”Dom dobrej pamięci – renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat”.