Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Odpowiedź 3 na pytanie Wykonawcy i modyfikacja zapisów siwz

Odpowiedź 3 na pytanie Wykonawcy i modyfikacja zapisów siwz

informacja_powiat-370x208

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: ”Dom dobrej pamięci – renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat”.