Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Odpowiedź 2 na pytanie Wykonawcy

Odpowiedź 2 na pytanie Wykonawcy

Announcement Tips Icon Support Information Info

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.:”Dom dobrej pamięci – renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat”.