Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Omyłka pisarska Zamawiającego dot. Części II i V

Omyłka pisarska Zamawiającego dot. Części II i V

informacja

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa artykułów żywnościowych w 2022 roku dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku”.

Omyłka pisarska Zamawiającego dot. Części II i V zobacz