Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Otwarcie wystawy ,,Spójrz-Przypomnij” w Dom Pamięci w Płońsku

Otwarcie wystawy ,,Spójrz-Przypomnij” w Dom Pamięci w Płońsku

10 (3)

Tegoroczny Festiwal Kultury Żydowskiej w mieście Ben Guriona poprzedziło wyjątkowe wydarzenie jakim było otwarcie w piątek, 20 października wystawy ,,Spójrz-Przypomnij” w Domu Pamięci przy ul. Warszawskiej 2 w Płońsku.
Wystawa powstała z myślą o odwiedzających Płońsk turystach chcących zapoznać się z historią miasta i losami jego mieszkańców a przede wszystkim dla dawnych i obecnych mieszkańców Płońska, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych pokoleń. Pamięć o tym co było, przekazywana z pokolenia na pokolenie, kształtuje bowiem wrażliwość historyczną oraz umacnia postawy patriotyczne i poczucie świadomości narodowej. Miejsce to dedykowane jest również rozsianym po całym świecie płońskim Żydom i ich potomkom, odbywającym liczne sentymentalne podróże do kraju przodków. Więcej zdjęć…

Wystawa powstała w ramach projektu „Dom dobrej pamięci – renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat” zrealizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Płońsku dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.