Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Podpisanie umowy z Wykonawcą

Podpisanie umowy z Wykonawcą

IS_1-370x208

W środę, 26 sierpnia w Miejskim Centrum kultury w Płońsku została podpisana umowa z Wykonawcą na inwestycję pn:
„Dom dobrej pamięci – renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat”.

Wcześniej została podpisana umowa na pełnienie funkcji inspektora inwestorskiego w/w inwestycji.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych oraz ekonomicznych występujących na obszarze zdegradowanym objętym miejskim programem rewitalizacji Płońska poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Odnowienie przestrzeni publicznej w centrum miasta ma również na celu zmniejszenia poczucia wykluczenia społecznego wśród mieszkańców tego obszaru. Efektem realizacji projektu będzie utworzenie w kamienicy przy ul. Warszawskiej 2 w Płońsku muzeum pokazującego wspólną historię mieszkańców Płońska narodowości polskiej i żydowskiej. Mieszkańcy otrzymają możliwość korzystania z nowej oferty kulturalno-edukacyjnej. Odrestaurowanie zabytkowej kamienicy oraz zagospodarowanie terenu podwórza przyczyni się również do ożywienia gospodarczego i społecznego ścisłego centrum miasta, powstaną m.in. nowe miejsca pracy, poprawi się jakość życia mieszkańców tego terenu, wzrośnie zainteresowanie tym obszarem miasta wśród pozostałych mieszkańców, turystów, przedsiębiorców oraz inwestorów.
Całkowita wartość projektu: 2 512 936,72 PLN
Dofinansowanie projektu: 2 026 250,65 PLN, w tym środki EFRR – 1 688 542,21 PLN i środki z budżetu państwa: 337 708,44 PLN
Beneficjent projektu: Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
Partner projektu: Gmina Płońsk.

Więcej zdjęć…