Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

unnamed-370x200

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: .”Dom dobrej pamięci – renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat”.