Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Relacja video z pleneru malarskiego ,,Płońsk na płótnie”

Relacja video z pleneru malarskiego ,,Płońsk na płótnie”

plonsknaplotnie

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Kultura” Działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”.
Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Płońsk w partnerstwie z Miejskim Centrum Kultury w Płońsku oraz University College for Green Development z Bryne w Norwegii.