Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

obrazek wyróżniający

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ,,Dostawa artykułów żywnościowych w 2022 r. dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (MCK) – zobacz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Wykonawcy) – zobacz