Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa artykułów żywnościowych w 2022 roku dla Miejskiego Centrum Kultury w Płonsku”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zobacz