Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Archiwum

Witamy

w Archiwum

Dom Kultury To Nie Same Mury

Archiwum

Od 2016 roku chór zawiesił działalność.

Działał przy MCK od kwietnia 2007 roku. Był to chór czterogłosowy.

W swoim repertuarze posiadał koncert najpiękniejszych kolęd polskich, pieśni religijne, dawne pieśni polskie, piosenki ludowe i popularno rozrywkowe. Tworzyli go ludzie różnych profesji, których łączyła muzyczna pasja i zamiłowanie do śpiewu. W swoim repertuarze posiadał koncert najpiękniejszych kolęd polskich, pieśni religijne, dawne pieśni polskie, piosenki ludowe i popularno rozrywkowe.

Osiągane sukcesy, będące owocem mozolnej pracy, miła atmosfera, przyjacielskie spotkania, możliwość koncertowania nie tylko w kraju, ale i za granicą przyciągnęły chętnych do przeżywania chóralnej przygody. Chór swoim śpiewem uświetniał liczne uroczystości w mieście i regionie. Koncertował również w kościołach, prezentując bogaty repertuar sakralny.

Chór występował także poza granicami kraju, dwukrotnie we Włoszech.

Dyrygentem i nauczycielem chóru był Mariusz Wrzesiński, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Płońsku a akompaniatorem Andrzej Izydorczak.

Koncerty

Chór wznowił działalność po rocznej przerwie w październiku br. Liczy 23 osoby. Jest chórem czterogłosowym. Prowadzony jest przez dwóch profesjonalnych nauczycieli śpiewu Państwowej Szkoły Muzycznej I St. w Płońsku.

Chór wystąpił z koncertem kolęd podczas Wigilii dla pracowników i  grup działających przy MCK.

W lipcu 2008 r. chór został zaproszony, aby uświetnić uroczystość podpisania umów partnerskich Płońska z włoskimi miastami Notaresco i Mosciano S.A. W sumie dał trzy koncerty pieśni ludowych. Chórowi towarzyszyła kapela Ludowego Zespołu Artystycznego ‘’PŁONSK’’ oraz sopranistka Julia Karłowa z Kazachstanu i pianistka Irena Podobas. W festiwalu, który organizowały miasta z prowincji Teramo, wzięły udział także chóry i orkiestry z 13 innych państw: Włoch, Słowacji, Białorusi, Litwy, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Węgier, Rosji, Turcji, Grecji, Czech i Francji

W grudniu 2007 r. chór ‘’Allegro Coro’’ przebywał we Włoszech, w prowincji Teramo uczestnicząc w festiwalu, pn. ,,Boże Narodzenie w muzyce’’. Chórowi towarzyszyły: sopranistka Julia Karłowa z Kazachstanu oraz pianistka Irena Podobas. Podczas kilku dni pobytu chór wystapił z koncertami najpiękniejszych polskich kolęd w czterech miastach: Silvi Marina, Penna S. Andrea, Notaresco i Mosciano Sant’ Angelo.

Od maja 2017 r. Teatr zawiesił działalność.

Powstał w marcu 2010 r. Skupiał młodzież gimnazjum, liceum oraz osoby dorosłe, nawiązując do średniowiecznych teatrów sowizdrzalskich.

Uczestnicy zajęć mieli możliwość budowy różnych rodzajów lalek,  scenografii teatralnej i masek , przygotowują inscenizacje z wykorzystaniem nadmarionet, kukieł , marionetek sycylijskich.

Zajęcia prowadził absolwent szkoły lalkarskiej Robert Poryziński.

SPEKTAKLE

  • 2012 r.
    ,, Wiosna Lalkarska’’ – spektakle Teatru Sześciu Dębów

25.03.12., g.15.00 i  26.03.12, g. 17.00sala kina Kalejdoskop
Teatr Sześciu Dębów przygotował na sezon wiosenny dwa spektakle teatralne: ,,Calineczka’’ orazmonodram  „Hamlet”, w którym wystąpiła młoda płońszczanka Maria Polska. W spektaklach wzięli również udział Patrycja Radomska i Anita Pałka. W obu przedstawieniach wykorzystane zostały specjalnie przygotowane maski i kukły.

 

  • 2011 r.
    Teatr miał  okazję zaprezentować się po raz pierwszy podczas obchodów 110-lecia Banku Spółdzielczego w Płońsku, gdzie młodzi artyści wystąpili ze spektaklem ”Sześć Dębów”, prezentując piękne marionetki sysylijskie.

Kolejne występy płońskiego teatru mogła podziwiać publiczność XIX Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych KUPALNOCKA ‚2010 w Płońsku, Glinojecku i Ciechanowie a także podczas imprez: ”Wianki” w Serocku i w Sokolnikach EVENT, w spektaklu ”Perun” – starosłowiańskiej legendzie mówiącej o walce boga piorunów i ognia z władcą ciemności Żmijem. Widowisku towarzyszyła niezwykła muzyka, podkreślająca jego charakter.

Z inicjatywy Teatru został zorganizowany 28 sierpnia br. I Festiwal Teatrów Ulicznych i Lalkowych. Na scenie w sali kina Kalejdoskop oraz na placu przy MCK gościnnie wystąpili: Teatr Legendarium z Koziebród z bajką dla najmłodszych „Królewna i herbatnik”, Teatr Lalki „WidziMisię” z Łodzi, który przedstawił spektakl „Piotruś Pan” oraz Teatr Tańca z Ogniem „Mantra” z Makowa Mazowieckiego z niezwykłym fireshow, czyli połączeniem ognia, tańca i teatru przy dźwiękach odpowiednio dobranej muzyki. Oprócz zaproszonych gości na festiwalu zaprezentowały się także płońskie grupy teatralne czyli Teatr Sześciu Dębów z bajkę „Sześć dębów” oraz z widowiskiem  „Perun” a grupa Melon w pokazie żonglerki i jazdy na monocyklu.

W związku z obchodami 20-lecia Samorządu Terytorialnego Honorowy Patronat nad imprezą objął Burmistrz miasta Płońska.

Pracownia zakończyła swoją działalność w czerwcu 2019 r. 

Pracownia Bez Ram Miejskiego Centrum Kultury zawiązała się w styczniu 2013 r. na skutek działań animacyjnych MCK podczas ferii zimowych. Wtedy to wyłoniła się część uczestników, która chciała kontynuować naukę w dziedzinie sztuk plastycznych.Od tego czasu grupa systematycznie powiększa się.Grupa zrzesza utalentowane plastycznie dzieci i młodzież z Płońska i okolic. Zajęcia odbywają się w grupach: młodszej – wiek 5 do 8 lat, starszej powyżej 8 lat oraz osób dorosłych.
W programie zajęć znajdują się: rysunek artystyczny w rozmaitych technikach (ołówek, węgiel, pastele suche i olejne), malarstwo w akrylu, mała forma rzeźbiarska. Więcej o nas zobacz

Zajęcia z rysunku różnymi technikami, małej rzeźby: 
ZOBACZ GRAFIK. Prowadzi: Wioletta Grunwald, tel. 534 699 546

Centrum Aktywności Lokalnej  to  prosta , sprawdzona  w  społeczeństwach  demokratycznychmetoda  działania  odwołująca  się  do  naturalnej  potrzeby  samoorganizacji, współdziałania  obywateli  dla  realizacji  wspólnych  celów  oraz  rozwiązywania  lokalnych  problemów .  Miejskie  Centrum  Kultury  podjęło  wyzwanie  i  włączyło  się  do  programu  realizowanego  przez  Centrum  Wspierania  Aktywności  Lokalnej, Biuro Obsługi  Ruchu  Inicjatyw  Społecznych  BORIS, Mazowieckie  Centrum  Kultury  i  Sztuki  oraz  Narodowe  Centrum  Kultury, i  obejmującego  w  roku  bieżącym  9  wybranych  ośrodków   z  województwa  mazowieckiego.
Powstanie Płońskiego CAL-u jest wynikiem uczestnictwa MCK  w  spotkaniach  i  warsztatach, gdzie  mieliśmy  okazję  poznać  niektóre  instytucje  w  Polsce  pracujące  tą  metodą  od  kilku  lat  i  osiągające  wspaniałe  rezultaty takie, jak powstanie:  świetlice, placów  zabaw, grup  wsparcia,  ścieżek  rowerowych.
Od 9 października 2002r, kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie, w którym uczestniczyło ok. 50 osób – przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych – Calowicze spotykają się regularnie, co miesiąc. Podczas spotkań podejmowane są nowe inicjatywy i omawiane już zrealizowane projekty. Do tej pory udało nam się opracować „Mapę zasobów potrzeb” (diagnozującą potrzeby i bazę społeczno-kulturalną naszej społeczności lokalnej) oraz Punkt Informacji Obywatelskiej. Zawiązała się również grupa inicjatywna kobiet, która brała udział w akcji zbierania funduszy na paczki świąteczne dla biednych dzieci, a także Klub Zawsze Zdrowa i Aktywna. W latach 2003-2004 CAL organizował „Wigilię Św. Walentego” oraz leśną biesiadę.

    W ramach Punktu Informacji Obywatelskiej w pierwszy piątek miesiąca od g. 17.00można skorzystać z bezpłatnych porad prawnika. W okresie zeznań podatkowych w Punkcie dyżur pełnią pracownicy Urzędu Skarbowego, którzy pomagają bezpłatnie wypełnić deklarację podatkową.