Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

DOM KULTURY TO NIE SAME MURY

DOM KULTURY TO NIE SAME MURY

Slajd3

Projekt ,,Dom Kultury to nie same mury’’
Całkowita wartość projektu: 808 .680,74 zł,
Koszty kwalifikowane: 805. 605.74 zł.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 684 .764, 88 zł (85%).

Dom kultury to nie same mury – w myśl tej zasady dyrekcja Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku zadbała o wyposażenie dla modernizowanej właśnie siedziby instytucji.Placówka zyskała nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie, sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne, a także wyposażenie do sali prób muzycznych, pracowni artystycznej i pracowni nagrań. Ważnym elementem całego projektu było utworzenie profesjonalnej strony internetowej dla Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska.

17 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie podpisano umowy na unijne dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Działanie 6.1 Kultura.

W imieniu zarządu Województwa Mazowieckiego umowy na dofinansowanie projektów podpisywali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i członek zarządu Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci. MCK w Płońsku reprezentowały dyrektor Elżbieta Wiśniewska oraz główna księgowa Wiesława Bożym w obecności burmistrza Płońska Andrzeja Pietrasika.

– Projekt „Dom kultury to nie same mury – wyposażenie MCK w Płońsku” jest nierozerwalnie związany z innym projektem unijnym realizowanym przez MCK, czyli przebudową siedziby MCK w ramach działania 5.2 Rewitalizacja miast, priorytet V RPOWM – powiedziała Elżbieta Wiśniewska.
– Budowę realizujemy od roku. Mury już są. I nie tylko mury. Trwają prace instalatorskie i wykończeniowe. A dzięki Europejskiemu Funduszowi Rozwoju (priorytet VI działanie 6.1 Kultura) i podpisanej dzisiaj umowie nowy dom kultury będzie przyzwoicie wyposażony zarówno w sprzęt elektroniczny – komputery wraz z oprogramowaniem, ale także instrumenty muzyczne, sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy. /17 kwietnia 2015 r., Urząd Marszałkowski, Podpisanie umowy/

Projekt „Dom kultury to nie same mury – wyposażenie Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku” jest kompatybilny z projektem pt.: „Przebudowa Miejskiego Centrum Kultury przy ulicy Płockiej Nr 50’’ działanie 5.2 Rewitalizacja miast, priorytet V RPOWM. Obydwa projekty w efekcie mają doprowadzić do powstania profesjonalnej, samowystarczalnej, dostępnej dla osób niepełnosprawnych, placówki kultury, w mieście powiatowym, w powiecie liczącym ponad 80 tys. Mieszkańców.
Projekt był realizowany w partnerstwie przez: Gminę Miasto Płońsk oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Płońskiej.

Fundusze z projektu zostały przeznaczone na:
– zakup wyposażenia komputerowego dla istniejącej w strukturach MCK Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska – komputerów, drukarek, skanera, dysku oraz oprogramowania, niezbędnego do przygotowania placówki do digitalizacji jej bezcennych zbiorów, które przedstawiają kulturę, historię oraz tradycję regionu;
– zakup dodatkowego sprzętu do działającej w MCK pracowni artystycznej PoCoMiTo (m. in. maszyn do szycia, maszyny typu owerlock, aparatu fotograficznego, drukarek, oprogramowania do obróbki graficznej);
– zakup wyposażenia dla studia nagrań, komputera, oprogramowania, kamery cyfrowej, monitorów odsłuchowych, rejestratora przenośnego i dysku zewnętrznego. Zakup nowoczesnego sprzętu pozwoli na rejestrację wydarzeń kulturalnych, umożliwi emitowanie ich w lokalnej telewizji oraz na własnym kanale w serwisie youtube;
– zakup wyposażenia do nowo budowanej sali prób muzycznych (m. in. perkusji, gitary elektrycznej i basowej wraz ze wzmacniaczami, kolumny basowej, miksera audio, bezprzewodowego odsłuchu dousznego);
– zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz drukarek i ploterów do działu promocji oraz wyposażenia działu administracji;
– zakup sprzętu nagłaśniającego oraz oświetleniowego;
stworzenie strony internetowej kultury naszego regionu (z możliwością udostępnienia w sieci bardzo bogatego zbioru Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska, przedstawiającego historię oraz tradycję naszego regionu).