Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

zamowienia-publiczne-gorzow-wielkopolski-395179637-350x208

Dotyczy:
Miejskie Centrum Kultury: „Dom dobrej pamięci -renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat”.

Ogłoszenie o zamówieniu – Zobacz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Zobacz

Załączniki do SIWZ – Zobacz

Projekt umowy z zakresem prac do wykonania – Zobacz

Harmonogram rzeczowo-finansowy – Zobacz

MATERIAŁY TECHNICZNE do postępowania na robotę budowlaną

Opis przedmiotu zamówienia – Zobacz

Krotki opis przedmiotu zamówienia – Zobacz

Załączniki do opisu – Do pobrania